nal von minden GmbH, COM22-01022, NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B plus Test

Bij een aantal NADAL® COVID-19 Ag + Influenza A/B plus testkits uit de hierboven vermelde batch is een etiketteringsfout in de bufferampullen die bij de kits worden geleverd.

Fabrikant: nal von minden GmbH
Product: NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B plus Test
Datum FSN: 8 juni 2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.