Abbott FA-Q222-EP-1 FIRMap Label Discrepancy - FIRMap Catheter

Abbott start een vrijwillige terugroepactie voor vier (4) partijen van de FIRMap™ katheter, 60 mm Basket (model: AR064060) wegens onjuiste labeling op het product. De labels op de doos en op de zak van de FIRMap™ katheter, Basket 60 mm van deze 4 partijen bevatten tegenstrijdige informatie.

Fabrikant: Abbott Medical Nederland BV
Product: FIRMap Catheter
Datum FSN: 28-4-2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.