Intuitive Surgical ISIFA2021-08-R - da Vinci Xi and X 12-8 mm Cannula Reducer

Het doel van deze brief is om u te informeren dat Intuitive op de hoogte is gebracht dat de kans bestaat dat de metalen tip op het da Vinci Xi en X 12-8 mm canuleverloopstuk (PN 470381-11) losraakt van de plastic schacht van het canuleverloopstuk.

Fabrikant: Intuitive Surgical SAS
Product: da Vinci Xi and X 12-8 mm Cannula Reducer
Datum FSN: 3-1-2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.