Beaver Visitec FA-21-005 - BVI Malosa® Single Use Instrument Procedure Kits

BVI has identified the potential for Malosa cataract, cornea, or refractive surgery kit packaging to have small holes that may not be clearly visible.

Fabrikant: Beaver Visitec International Ltd,
Product: BVI Malosa® Single Use Instrument Procedure Kits
Datum FSN: 18-11-2021

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.