Drägerwerk AG & Co KGaA, PR109794, Evita V300; Evita V500; Babylog VN500

In the course of our global market surveillance activities, we have become aware of sporadic cases in which the above-mentioned products restarted

Fabrikant: Drägerwerk AG & Co KGaA
Product: Evita V300; Evita V500; Babylog VN500
Datum FSN: 13 september 2021

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.