Siemens Healthcare Diagnostics IMC 21-05 - IMMULITE Systems AlaTOP Allergy Screen Assay

Siemens Healthcare Diagnostics has confirmed through internal investigation that the IMMULITE®/IMMULITE® 1000 assay and IMMULITE® 2000/IMMULITE® 2000 XPi assay listed in Table 1 are susceptible to biotin interference. This occurs when biotin, present in patient samples, interferes with the biotin-streptavidin assay architecture on the IMMULITE Systems platform.

Fabrikant: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Product: IMMULITE® Systems AlaTOP Allergy Screen Assay
Datum FSN: 13-9-2021

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.