BD_CareFusion PI-21-3987 - Illinois Bone Marrow Aspiration_Intraosseous Needle

Based on customer feedback, BD has identified that there is the potential for the needle protector to become dislodged within the packaging which could allow the needle of the device to puncture the packaging, compromising the sterile barrier.

Fabrikant: CareFusion
Contact: BD Switzerland Sarl
Product: Illinois Bone Marrow Aspiration/ Intraosseous Needle
Datum FSN: 10-8-2021

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie