Gentherm Medical, LLC (formerly Cincinnati Sub-Zero),FSN-FA2021-004, Hemotherm

DRINGENDE VEILIGHEIDSKENNISGEVING: Hemotherm 400CE koel-/verwarmingsapparaat met twee reservoirs FA2021-004 Correctie.

Fabrikant: Gentherm Medical, LLC (formerly Cincinnati Sub-Zero)
Europees vertegenwoordiger: CEPartner4U
Product: Hemotherm

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.