Roche Diagnostics GmbH, FSN-CN-593343 (SBN-RDS-CoreLab-2021-006), cobas® 6500 urine analyzer series (cobas u 701 microscopy analyzer in combination with cobas u 601 urine analyzer)

Urgent Field Safety Notice cobas® 6500: possible sample mismatch software.

Fabrikant: Roche Diagnostics GmbH
Product: cobas® 6500 urine analyzer series (cobas u 701 microscopy analyzer in combination with cobas u 601 urine analyzer)

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie