Maquet Critical Care AB, FSN-MCC-21-001, SoKINOX, SERViNO

Field Safety Notice Possible Flow Sensor Board failure.

Fabrikant: Maquet Critical Care AB
Product: SoKINOX, SERViNO

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie