Datex-Ohmeda, Inc., FSN-FMI 34117, Carestation 750, Carestation 750c

Carestation 750/750c A1 anesthesiesystemen-specifieke apparaten kunnen een overmatige of onvoldoende toediening van geïnhaleerde anesthesiemiddelen vertonen bij het gebruik van alternatieve O2 als de bron van versgasstroom.

Fabrikant: Datex-Ohmeda
Europees vertegenwoordiger: GE Medical Systems SCS
Product: Carestation 750, Carestation 750c

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie