Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG, FSN-PI-21-4000, Venovo Venous Stent System

BD is issuing this Field Safety Notice to remove all unexpired lots of Venovo™ Venous Stent System.

Fabrikant: Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG
Product: Venovo Venous Stent System

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.