Medtronic FA968 - Activa Clinician Programmer Application - Update July 2021

Dit is een vervolgbericht om u te informeren dat nu een nieuwe versie van de artsenprogrammeerapp model A610 beschikbaar is om de problemen die in maart 2021 werden gemeld voor applicatieversies 2.0.4584, 2.0.4594, 2.0.4605 en 3.0.1057, op te lossen.

Fabrikant: Medtronic Inc.
Europees vertegenwoordiger: Medtronic BV
Product: Activa Clinician Programmer Application

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie