GE Medical Systems Information Technologies, Inc., FSN-FMI 30097, MAC VU360 Resting ECG Analysis System

MAC VU360™ ECG systems - Onjuiste patiëntidentificatie en/of demografische fouten van de patiënt.

Fabrikant: GE Medical Systems Information Technologies, Inc.
Europees vertegenwoordiger: GE Medical Systems Information Technologies GmbH
Product: MAC VU360 Resting ECG Analysis System

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.