Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH, FSN-2-2020, 6PLUS1 Multilevel Saliva Calibrator Set

Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH meldt Field Safety over 6PLUS1 Multilevel Saliva Calibrator Set.

Fabrikant: Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
Product: 6PLUS1 Multilevel Saliva Calibrator Set

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.