Mevion Medical Systems, Inc., FSN-FSCA_201023, MEVION S250i Proton Therapy System

Mevion Medical Systems, Inc. meldt veiligheidswaarschuwing over MEVION S250i Proton Therapy System.

Fabrikant: Mevion Medical Systems, Inc.
Europees vertegenwoordiger: Emergo Europe
Product: MEVION S250i Proton Therapy System

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie