bioMerieux Inc, FSN-FSCA 4712, VITEK®2 AST-P652 TEST KITS 20 CARDS

Deze kennisgeving heeft betrekking op potentiële valse positieve resultaten in het Cefoxitin Screen (OXSF) voor Staphylococcus aureus-stammen.

Fabrikant: bioMerieux Inc
Europees vertegenwoordiger: bioMérieux SA
Product: VITEK 2 AST P652  TEST KITS 20 CARDS

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.