Siemens AX048_20_S - Sensis Vibe Hemo systems with MicroPod™ EtC02

The connector joining the EtC02 module to the HemoBox may break and become damaged (see Figure 1). The damage to the connector may occur under certain conditions that place strain or unexpected force on the cable and/or connector.

Fabrikant: Siemens Healthcare GmbH
Product: Sensis Vibe Hemo system icw the MicroPod™ EtC02 module

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.