Orthofix, DRILL BITS

Hieruit is gebleken dat sommige productiepartijen van boren, vervaardigd in een beperkte periode in 2017/2018, ondermaats presteren ten opzichte van boren die eerder zijn vervaardigd
 

Fabrikant: Orthofix Srl
Product: DRILL BITS

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.