Beckman Coulter, UniCel DxH 800/600 Cellular Analysis Systems

Beckman Coulter has confirmed complaints of sporadic erroneously elevated platelet results without flags or system messages.

Fabrikant: Beckman Coulter
Product: UniCel DxH 800/600 Cellular Analysis Systems

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.