Dr. Mach GmbH & Co. GmbH, OT Light with Heavy Central Axis

Als het onderhoud niet of niet volledig wordt uitgevoerd, kunnen gedurende jarenlang gebruik slijtage en losraken van schroefverbindingen bij het complete lampsysteem ontstaan die de veiligheid en betrouwbaarheid van de door u gekochte producten zouden kunnen belemmeren,...

Fabrikant: Dr. Mach GmbH & Co. GmbH
Product: Dr. Mach OT Light with Heavy Central Axis

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.