B.Braun FSN 2018-07-04 LS_STK - Perifix Catheter Connector - update July 2019

Begin juli 2018 hebben wij u een veiligheidswaarschuwing toegestuurd over Perifix® Catheter Connector. Wij hebben u daarin geïnformeerd over de mogelijkheid dat de connector niet gesloten blijft tijdens gebruik, wat zou kunnen leiden tot lekkage of ontkoppeling van de katheter van de Perifix® Catheter Connector.

Fabrikant: B.Braun Medical B.V
Product:  Perifix Catheter Connector

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.