RaySearch Laboratories, RayStation

This notice is a reminder to follow the instructions listed in the product documentation when creating a
photon beam model in RayStation/RayPlan

 

Fabrikant: RaySearch Laboratories AB (publ)
Product: RayStation

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie