Dentsply_Sirona Dental 8000169002 - CEREC AC_AF_AI met Omnicam

Zoals vele andere optische afvormsystemen gebruikt de CEREC Omnicam pulserend licht. Het pulserende licht van de CEREC Omnicam kan in zeldzame gevallen een epileptische aanval uitlokken. Daarom wordt in het geval van gediagnosticeerde epilepsie afgeraden om de Omnicam te gebruiken.

Fabrikant:  Dentsply_Sirona Dental Systems GmbH
Product: CEREC AC/AF/AI met Omnicam

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie