GE Healthcare FMI 85443 - Centricity PACS-IW

Tijdens het beeldopnameproces kan een database bedieningsfout optreden die van invloed is op de volledigheid van de opgenomen beelden met Centricity PACS-IW. De mogelijkheid bestaat dat één of meer "series van beelden" (d.w.z. alle beelden binnen een beeldenset) kunnen ontbreken in een onderzoek zonder dat hiervoor een aanwijzing aan de gebruiker wordt gegeven.

Fabrikant: GE Healthcare
Product: Centricity PACS-IW versions 3.6.0 through 3.7.3.9 SP1, SP2 and SP3, 3.7.3 SPa10

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie