Thermo Fisher - Remel™ Shigella sonnei (Phases 1&2) Agglutinating Serum

An internal technical investigation has determined that Thermo Scientific™ Remel™ Shigella sonnei (Phases 1&2) Agglutinating Serum (lots listed above) may fail to agglutinate within the specified minimum reaction time when tested with Shigella sonnei phase 2 bacteria.

Fabrikant: Thermo Fisher Scientific
Product: Thermo Scientific™ Remel™ Shigella sonnei (Phases 1&2) Agglutinating Serum

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie