Field Safety Notice: Cepheid - Xpert CT/NG- test

Wij willen er u op attenderen dat bij sommige van onze gebruikers er zich een hoger aantal "invalid" resultaten hebben voorgedaan, dan in het algemeen te verwachten bij deze test bij gebruik op de gevalideerde samplematerialen.

Fabrikant: Cepheid
Product: Xpert CT/NG- test

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.