Verpleeghuiszorg in beeld

Verpleeghuiszorg in beeld

Verslaggever: Wat kunt u vertellen over het toezicht op de verpleeghuiszorg van de afgelopen jaren?

Angela van der Putten – Hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg: Als inspectie hebben we de afgelopen vier jaar alle verpleeghuizen onderzocht. We wilden daarmee een impuls geven aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Inspecteurs gingen daarnaartoe en die bezochten de huiskamers, die spraken met bewoners, ze spraken met professionals, onderzochten dossiers. En natuurlijk ook met het bestuur en de Raad van Toezicht hebben we gesprekken gevoerd. Daardoor hebben we een goed beeld gekregen wat er in de verpleeghuizen speelt. En natuurlijk, we hebben ook situaties gezien waar het echt onder de maat was, en daar hebben we ook maatregelen genomen.

Er was natuurlijk ook corona en dat was een hele heftige periode voor de verpleeghuizen, waar we ook het beeld hebben gezien van schrijnende situaties. We hebben ons toezicht in stand gehouden in eerste instantie op afstand, daarna wanneer het weer kon zijn we op bezoek geweest, om op die manier toch de kwaliteit van zorg, die echt onder druk stond, in de gaten te houden.

Verslaggever: De inspectie kijkt tijdens de inspecties naar persoonsgerichte zorg. Wat viel daarbij op?

Leslie Voerman – Senior Inspecteur Verpleging en Verzorging: We zagen de afgelopen jaren bij zorgorganisaties heel veel aandacht voor persoonsgerichte zorg. We zagen dat zorgverleners echt aandacht hebben voor de cliënt, met respect met ze omgaan, de wensen en behoeften van de cliënt goed kennen en die ook meenemen in de dagelijkse zorgverlening dus dat vonden wij heel fijn om dat te constateren en we zagen ook dat levensgeschiedenis en de historie van cliënten door zorgverleners steeds beter bekend was en dat ze dat ook gebruiken bij de dagelijkse zorg.

En tijdens bezoeken zagen we echt hele mooie voorbeelden: dat een organisatie voor een cliënt die vroeger coupeuse was, een naaihoekje had ingericht, zodat de cliënt daar zelf nog kleding kon maken, of cliënten waarvan bekend was dat ze vroeger graag met de maaltijd bezig waren, dat ze die ook actief elke dag betrokken bij het bereiden van de maaltijd.

Verslaggever: Waarop kunnen zorgorganisaties zich de komende tijd richten?

Leslie Voerman – Senior Inspecteur Verpleging en Verzorging: Zorgorganisaties kunnen zich de komende tijd richten op: zorgverleners helpen om betere professionele afwegingen te maken en die professionele afwegingen dan ook op een goede en zorgvuldige manier vast te leggen in cliëntdossiers, omdat wij denken dat dat zal helpen om de cliënt betere zorg te geven op alle momenten van de dag.

Verslaggever: Welke rol zie je voor de bestuurders van zorgorganisaties?

Leslie Voerman – Senior Inspecteur Verpleging en Verzorging: Zorgbestuurders die goede zorg willen leveren, zouden het belangrijk moeten vinden om constant op zoek te zijn naar verbeteren. Dus dat betekent dat wij van zorgorganisaties verwachten dat ze leren en verbeteren meenemen in hun dagelijks werk. Hoe zorgt een bestuurder ervoor dat een medewerker veilig kan melden? Hoe zorgt een bestuurder ervoor dat vervolgens die meldingen ook op een goede manier gebruikt worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren? Dat vinden wij belangrijke zaken die terug moeten komen.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat een bestuurder aandacht heeft voor inspraak en tegenspraak. Inspraak en tegenspraak van bijvoorbeeld een cliëntenraad of een Raad van Toezicht, maar ook van een VAR of een personeelsadviesraad.

Verslaggever: Waar kunnen verpleeghuis aanbieders nog meer op inzetten?

Leslie Voerman – Senior Inspecteur Verpleging en Verzorging: Wij denken dat verpleeghuis aanbieders nog meer zouden kunnen inzetten op samenwerken. We hebben gezien ten tijde van corona dat er al heel veel initiatieven rondom samenwerking in regio's ontstaan zijn en tijdens bezoeken horen wij van bestuurders eigenlijk altijd terug dat ze dat echt als succesfactor zien, dat ze daardoor beter in staat zijn om met elkaar knelpunten in de zorg aan te pakken.

Verslaggever: Welke uitdagingen ziet u voor de toekomst?

Angela van der Putten – Hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg: De druk op de sector zal blijven. Er is een behoorlijke arbeidsmarktproblematiek, schaarste, en daar zal de sector op moeten anticiperen om mensen te behouden die in de zorg, professioneel en met passie, kunnen blijven werken. En we zien natuurlijk ook allerlei ontwikkelingen om de zorg slimmer te organiseren.

Verslaggever: Hoe ziet het toezicht van de inspectie er de komende jaren uit?

Angela van der Putten – Hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg: We hebben de afgelopen jaren heel veel informatie opgehaald. We hebben gezien dat bij heel veel instellingen het heel goed gaat, maar er zijn ook instellingen waar het minder goed gaat. Daar zullen we ons met name op focussen, maar we zien ook een ontwikkeling dat er steeds meer zorg thuis gaat plaatsvinden, dus we zullen ook naar de thuiszorg, wijkverpleging gaan kijken.

We maken ook onderscheid, maatwerk, tussen de kleine en de grote instellingen. En we kunnen natuurlijk ook nog aandacht geven aan bepaalde thema's: bijvoorbeeld medicatieveiligheid en infectieziektepreventie, want dat is natuurlijk na deze coronaperiode heel belangrijk.

Kortom we gaan kijken of we ons toezicht meer met effect kunnen gaan vormgeven zodat de kwaliteit en veiligheid van de zorg nog beter geborgd is.

Logo Inspectie voor de Gezondheidszorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.