Het verhaal van IGJ: Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bewaakt en bevordert goede en veilige zorg. Zij gaat uit van gezond vertrouwen in de aanbieders van zorg en de jeugdhulp. Omgekeerd vraagt zij vertrouwen in haar toezicht en onafhankelijke oordeel.

Gezondheid is het grootste goed in ons leven. Daarom zijn goede en veilige
gezondheidszorg en jeugdhulp zo belangrijk. Gelukkig is dit in ons land over het algemeen goed geregeld. En dat willen we graag zo houden.
Daarom houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland. En samen met andere Europese inspecties waken wij over de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

We vragen om inzet op het gebied van preventie, letten op de beschikbaarheid van de zorg en jeugdhulp en zien toe op de naleving van wetten en regels.
Ook onderzoeken we of alle zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoeften van de patiënt of cliënt. Zo wordt de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de patiënt of cliënt bevorderd.

Tot slot bekijken we ook of de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling goed verloopt. En of zij de zorg goed afstemmen met ouders en mantelzorgers. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor die van anderen?

We gaan ervan uit dat zorgaanbieders voortdurend openstaan voor verbetering en vernieuwing. Als door ons gevraagde verbeteringen uitblijven, of als er een acuut gevaar is voor de patiënt, grijpen we in. En wie de wet overtreedt, sporen we op.

We zijn duidelijk en eerlijk over hoe we de zorgkwaliteit beoordelen, de dilemma’s die we tegenkomen en de keuzes die we dan maken. We staan open voor signalen en passen ons toezicht aan op wat er in de zorg gebeurt.

Kortom, door duidelijkheid, deskundigheid en ons onafhankelijke oordeel
bevorderen we de kwaliteit en de veiligheid van de Nederlandse gezondheidszorg en jeugdhulp. Nu, en in de toekomst.