Verkort toetsingskader wijkverpleging

Voor kleine aanbieders van wijkverpleging kan de inspectie een verkort toetsingskader gebruiken, zodat het toezicht beter past bij de situatie.