Toetsingskader Particuliere Klinieken

In 2019 is de inspectie gestart met een nieuw toetsingskader. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en door beroepsorganisaties van zorgverleners opgestelde ‘veldnormen’. Een toetsingskader groepeert de verschillende normen in een aantal onderwerpen of thema’s. Inspecteurs beoordelen deze onderwerpen tijdens een inspectiebezoek aan een particuliere kliniek.

De kwaliteit in de zorg wordt niet bepaald door de inspectie, maar door de zorgverleners en zorgaanbieders zelf. De zorgsector bepaalt zelf wat de minimum kwaliteit is en de inspectie controleert of iedereen zich hieraan houdt.

Tijdens het inspectiebezoek komen de volgende thema’s aan bod:
•          Bestuurlijke verantwoordelijkheid
•          Professionaliteit
•          Kwaliteit en veiligheid
•          Dossiervoering
•          Zorgproces
•          Infectiepreventie
•          Medicatieveiligheid
•          Medische technologie