Toetsingskader mondzorg in verpleeghuizen

In dit toetsingskader staat welke uitgangspunten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt bij het toetsen van de mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Dit toetsingskader sluit aan op het toetsingskader voor zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurig zorg nodig hebben.