Toetsingskader toezicht op de ambulante ggz voor cliënten met chronisch psychische aandoeningen

Toetsingskader om de kwaliteit van de zorg voor mensen met een chronische psychische aandoening te toetsen. Dat wil zeggen de zorg tussen de specialistische-ggz (vooral de FACT-teams ), de basis-ggz  en de huisarts/praktijkondersteuner (poh-ggz). De inspectie heeft dit toetsingskader in augustus 2020 bijgewerkt.

De belangrijkste thema’s waar de inspectie naar kijkt zijn:

  • De cliënt centraal: krijgt de cliënt bijvoorbeeld begrijpelijke informatie, die past bij zijn hulpvraag? Hebben de zorgverleners een visie op het herstel van de cliënt?  Heeft de cliënt zelf regie over zijn zorg of eigen zeggenschap/inspraak in de zorgverlening?
  • Integrale zorg: wisselen zorgverleners belangrijke informatie met elkaar uit over de cliënt? Hebben de zorgverleners ook aandacht voor de naasten? Op welke manier gaan samenwerkingspartners om met wachttijden? Als er sprake is van wachttijden, zorgen zij dan voor alternatieven?