Beoordeling vaststellingsovereenkomst Samen Veilig Midden Nederland / Veilig Thuis Utrecht

Op 19 maart 2019 ontving de inspectie van Samen Veilig Midden Nederland / Veilig Thuis Utrecht in afstemming met de gemeente Utrecht een geanonimiseerde vaststellingsovereenkomst om te beoordelen of hier sprake was van een overeenkomst die onder de definitie van een zwijgcontract valt.

In de periode daarna trad de inspectie in overleg met het bestuur van Samen Veilig Midden Nederland / Veilig Thuis Utrecht over de inhoud van deze vaststellingsovereenkomst. Naar de mening van de inspectie bevatte één alinea de kenmerken die wezen op een zwijgcontract. De  inspectie vindt zwijgcontracten onwenselijk omdat deze contracten het open en transparant leren en verbeteren in de weg staan.

Samen Veilig Midden Nederland / Veilig Thuis Utrecht heeft de betrokken familie aangeboden het betreffende artikel volledig te laten vervallen. De familie is daar mee akkoord gegaan. Vanwege de gevoeligheid van de materie en het zorgvuldig willen volgen van de procedures bij zowel de inspectie als de betrokken partijen heeft dit proces meer tijd gevergd dan vooraf ingeschat.

Opvolging vanuit IGJ

De inspectie gezondheidszorg en jeugd oordeelt dat de geanonimiseerde vaststellingsovereenkomst die Samen Veilig Midden Nederland / Veilig Thuis Utrecht in afstemming met de gemeente Utrecht op 19 maart 2019 heeft aangeboden en die in de periode daarna in afstemming met de betreffende familie inhoudelijk is aangepast, in de huidige vorm geen kenmerken bevat van een zwijgcontract. De inspectie toetst of vaststellingsovereenkomsten een zwijgcontractclausule bevatten. De inspectie is geen bemiddelaar tussen burgers en instellingen. Daarmee hoeft de inspectie geen vervolg meer te geven aan deze vaststellingsovereenkomst in het kader van zwijgcontracten. Het toezicht op Samen Veilig Midden Nederland / Veilig Thuis Utrecht wordt verder vormgegeven binnen het reguliere toezicht.

Waarom onderzoekt IGJ zwijgcontracten?

Met ons toezicht willen we de kwaliteit en veiligheid van de zorg bewaken. Een contract of vaststellingsovereenkomst mag niemand belemmeren in zijn of haar vrijheid om zelf te bepalen of hij of zij wil praten over de ervaringen met de geleverde en ontvangen zorg.