Gezinshuis Groei, Papendrecht

In maart 2023 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Gezinshuis Groei in Papendrecht. De inspectie ziet dat Gezinshuis Groei een huiselijke omgeving biedt en de jeugdigen op de eerste plaats heeft staan. De inspectie is positief over de lerende houding van de gezinshuisouders en acht Gezinshuis Groei in staat om verantwoorde hulp te bieden. De inspectie blijft de ontwikkelingen op basis van het reguliere toezichtproces volgen.