Aveleijn, Het Bernadettebos in Neede

In februari 2023 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onaangekondigd toezicht uit bij Stichting Aveleijn, Het Bernadettebos. De voorgenomen verbeteracties geven de inspectie vertrouwen in het aanpakken van de verbeterpunten. De inspectie is positief over het beoogde effect op jeugdigen en ouders. De inspectie verwacht dat Het Bernadettebos de aandachts- en verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.