Brief Beëindiging toezichttraject PerspektieV B.V. locatie Wapenveld

Na het gezamenlijke toezichtbezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Wmo-toezichthouder Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe in mei 2022, startte PerspektieV B.V. (hierna PerspektieV) op verzoek van de toezichthouders een verbetertraject voor de locatie Wapenveld. 

De inspectie monitorde dit verbetertraject. Op basis van de beoordeling van een ontvangen verbeterplan en een resultaatverslag van PerspektieV en het feit dat de door de toezichthouders onderzochte groepen inmiddels zijn gesloten, sluiten de toezichthouders het lopende toezichttraject op locatie Wapenveld af. De organisatie heeft laten zien over voldoende verbeterkracht te beschikken en heeft de verbetermaatregelen die voortvloeiden uit het toezichtbezoek voortvarend opgepakt en geïmplementeerd. 

De toezichthouders blijven de ontwikkelingen bij PerspektieV volgen vanuit hun reguliere toezicht en verwachten dat PerspektieV nagaat of de aandachts- en verbeterpunten die uit dit toezichttraject naar voren zijn gekomen ook gelden voor de andere woongroepen van PerspektieV.