Zorggroep Hilzijn residentieel in Horn

In oktober 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) aangekondigd toezicht uit bij Zorggroep Hilzijn. Dit bij de residentiële groep Hil & Zo in Horn.

De inspectie acht Hilzijn in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Hilzijn de door hem zelf aangegeven concrete verbetermaatregelen treft. De drie belangrijkste verbetermaatregelen rondom personeelsdossiers, vrijheidsbeperkende maatregelen en bekendheid vertrouwenspersoon zijn na het toezicht direct opgepakt. De inspectie blijft de ontwikkelingen bij Hilzijn volgen in het reguliere toezicht.