Rapport Pluryn, Werkenrode Jeugd, Nijmegen

In juni 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) toezicht uit bij zorgaanbieder Pluryn, locatie Werkenrode Jeugd, groep Kameleon en groep Gildekamp.

De inspectie verwacht dat Pluryn de in dit rapport beschreven verbeterpunten vertaalt in concrete verbetermaatregelen en deze gebruikt voor de verdere verbetering van de kwaliteit van de groepen op de locatie Werkenrode Jeugd. De inspectie verwacht binnen drie maanden na ontvangst van het vastgestelde rapport van Pluryn een terugkoppeling te ontvangen over de bereikte resultaten. 

Op basis van deze informatie bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.