Rapport Praktijk Rheia, Steenbergen

In november 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij Praktijk Rheia te Steenbergen. 

De inspectie acht Praktijk Rheia in staat om verantwoorde jeugdhulp te bieden. Praktijk Rheia heeft laten weten de aandachtspunten op te pakken. De inspectie is positief over het beoogde effect daarvan op de jeugdigen en diens ouders. De aangegeven verbeteracties geven de inspectie vertrouwen in het aanpakken van de aandachtspunten en het voortzetten van de zorg die Praktijk Rheia biedt.