Sterk Huis, afdeling pleegzorg

In september 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij Sterk Huis, afdeling pleegzorg.

Sterk Huis scoort overwegend licht- en donkergroen op de getoetste normen. Dit houdt in dat de inspectie veelal positieve punten constateert op alle normen en op acht normen mogelijkheden tot verbetering ziet op onderdelen van de norm. Sterk Huis heeft laten weten aan de slag te gaan met de aandachtspunten uit het rapport.
Op basis van de bevindingen uit het bezoek en de reactie van Sterk Huis op het conceptrapport, acht de inspectie Sterk Huis in staat om verantwoorde hulp te bieden. De inspectie vertrouwt erop dat Sterk Huis de toezegging nakomt en aan de slag gaat met de aandachtspunten en het verbeterpunt uit het rapport.