Brief reactie op verbeterplan Ipse de Bruggen

Na het toezichtbezoek in november 2021 heeft Ipse de Bruggen op verzoek van de inspectie een verslag met het resultaat van de verbeteringen toegestuurd. De inspectie spreekt in de afsluitbrief het vertrouwen uit over de uitgevoerde en geplande verbeteracties. De inspectie sluit het toezichttraject bij Ipse de Bruggen af en volgt de ontwikkelingen vanuit het reguliere toezicht.