PPF Centrum voor Hoog OntwikkelingsPotentieel

In februari 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uit bij PPF Centrum Voor Hoog OntwikkelingsPotentieel, in Vught (PPF Centrum).

De inspectie is positief over de lerende houding van de aanbieder en het beoogde effect op cliƫnten en ouders van jeugdigen. De voorgenomen verbeteracties geven de inspectie vertrouwen in het aanpakken van de verbeterpunten en voortzetten van de behandeling die PPF Centrum biedt. De inspectie acht de aanbieder in staat verantwoorde hulp te bieden.