Brief beëindiging toezichttraject Mare Bijzondere Zorg B.V

Na het toezichtbezoek in februari 2022, heeft Mare Bijzondere Zorg op verzoek van de inspectie een verbeterplan opgesteld. De inspectie heeft dit verbeterplan met Mare Bijzondere Zorg besproken, waarna Mare Bijzondere Zorg het plan heeft aangescherpt. 

De inspectie spreekt in de afsluitbrief het vertrouwen uit over de uitgevoerde en geplande verbeteracties. De inspectie sluit het toezichttraject bij Mare Bijzondere Zorg af en blijft de ontwikkeling van Mare Bijzondere Zorg volgen vanuit haar reguliere toezicht.