Het Alternatief b.v. Leersum

In april 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) opnieuw toezicht uit bij Het Alternatief, voorheen bekend als Gezinshuis Jeugd enzo.

Het Alternatief heeft sinds het eerste inspectiebezoek in mei 2021 verbetermaatregelen getroffen om de kwaliteit van de hulpverlening aan de jeugdigen te verbeteren. De inspectie ziet dat Het Alternatief in samenwerking met hoofdaannemer Driestroom het afgelopen jaar daarin een grote verbeterslag heeft gemaakt.

De inspectie is positief over het lerend vermogen en de inzet van beide partijen. De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Het Alternatief in samenwerking met Driestroom concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle normen te voldoen. De inspectie sluit haar verbetertraject met Het Alternatief af.