Rapport jeugdbeschermingsregio Brabant

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. In juli 2021 besloten de inspecties verscherpt toezicht uit te voeren in een aantal regio’s, waaronder Brabant.

Het is de jeugdbeschermingsregio Brabant ondanks grote inzet nog niet gelukt een aanpak te vinden die leidt tot tijdige passende hulp voor kinderen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. Daarom verlengen de inspecties het verscherpte toezicht op de regio Brabant met zes maanden.