Zorgtrium B.V., Arnhem

In september 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onaangekondigd toezicht uit bij Zorgtrium B.V. in Arnhem. De inspectie is positief over de verbeteracties, waarbij Zorgtrium aangeeft ervoor te gaan zorgen dat de locatie huiselijker wordt en dat jongeren en ouders merken dat de presentiebenadering beter wordt geïmplementeerd. De inspectie vindt dit een goede stap en waardeert de lerende houding van Zorgtrium.

Zorgtrium gaat verbeteringen doorvoeren op het thema ontwikkelingsgerichte hulp (norm 1.5.). Vanwege het soort verbeterpunten en de complexe doelgroep vindt de inspectie het belangrijk om deze verbeteringen op te volgen.

De inspectie verwacht dat Zorgtrium een verbeterplan opstelt met concrete verbetermaatregelen op norm 1.5. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.