Gezinshuis Bumblebee, Amersfoort

In oktober 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangekondigd toezicht uit bij Gezinshuis Bumblebee in Amersfoort. De inspectie ziet dat Gezinshuis Bumblebee een huiselijke omgeving biedt en de kinderen op de eerste plaats heeft staan. Ook zien we dat het gezinshuis nog deels aan het opstarten is en op het gebied van methodisch handelen nog moet verbeteren.

De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Gezinshuis Bumblebee concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle normen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen vanuit haar reguliere toezicht volgen.