Afsluitbrief Hoppie Zorg, Goirle

Na een toezichtbezoek in mei 2021 heeft Hoppie Zorg op verzoek van de inspectie een verbeterplan opgesteld en heeft op initiatief van de inspectie een gesprek hierover plaatsgevonden. De inspectie spreekt in de afsluitbrief het vertrouwen uit dat Hoppie Zorg de besproken aanpassingen op de verbeteracties doorvoert en sluit het toezichttraject af.