BeGrip, Steensel

In juni 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) een toets nieuwe jeugdhulpaanbieder uitgevoerd bij BeGrip te Steensel. 
De inspectie is positief over de actief lerende houding van de aanbieder en de reeds doorgevoerde verbetermaatregelen. De voorgenomen verbeteracties en het plan van aanpak geven de inspectie vertrouwen in het aanpakken van de verbeterpunten en het beoogde effect op de jeugdigen en hun ouders.